Четверг, июля 02, 2020

020510bi03 березня 2017 року голова Новомиколаївської районної ради Запорізької області Павленко Ю.П. та заступник голови Новомиколаївської районної ради Запорізької області Дубовик П.І. подали в Новомиколаївський районний суд Запорізької області позови до мене та газети «Стріла» про захист їхньої честі, гідності та ділової репутації.

Спочатку суд не прийняв до розгляду їх позови, так як були недоліки і дав строк для їх усунення. В установлений судом сток Дубовик П.І. не усунув недоліки, тому судом було прийнято рішення відмовити в розгляді його позову. А Павленко Ю.П. недоліки усунув, і суд прийняв до розгляду його позов.

Перше засідання суду було призначене на 25 квітня 2017 року. Але позивач Павленко Ю.П. та його представник чомусь не з’явилися на це засідання суду, тому засідання суду було перенесено на 15 травня 2017 року. Судом 15 травня 2017року було винесено рішення: «В задоволенні позову Павленка Юрія Павловича до Гута Віктора Івановича та товариства з обмеженою відповідальністю «РИО, ЛТД» про захист честі, достоїнства, ділової репутації та спростування недостовірної інформації – відмовити повністю».

Надаю витяг з цього рішення суду:

 

«НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт. Новомиколаївка

Іменем України

РІШЕННЯ

15 травня 2017 року                                                            Справа №322/323/17

Новомиколаївський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Гасанбеков С.С.,

при секретарі судового засідання Гавриш О.А.,

за участю:

позивача – Павленка Ю.П.,

представника позивача – Никоненка О.О.,

відповідача – Гута В.І.,

розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу

за позовом: Павленка Юрія Павловича

до: Гута Віктора Івановича;

товариства з обмеженою відповідальністю «РИО, ЛТД»

про: захист честі, достоїнства, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

13 березня 2017 року до Новомиколаївського районного суду Запорізької області надійшов вищезазначений  цивільний позов в якому позивач просив суд:

1. Визнати недостовірною в зазначенній статті інформацію…

2. Зобов’язати Гута В.І. вибачитися перед позивачем публічно, на черговій сесії Новомиколаївської районної ради Запорізької області та в засобах масової інформації шляхом публікації оголошення за свій рахунок в газеті «Наше життя»;

3. Зобов’язати ТОВ «РИО, ЛТД» видалити статтю з сайту, який їм належить, за адресою         http//strelaua.com/vlast-zaporoshe/yaka-vona-nova-vlada-v-novomikolayivskomu-rayoni-zaporizkoyi-oblasti/html#comment-33347.

В обгрунтування позивних вимог позивач зазначив наступне:

Приводом для звернення до суду стало розповсюдження недостовірної інформації одним з депутатів Новомиколаївської районної ради Запорізької області сьомого скликання – Гутом Вікторем Івановичем.      

Вказана інформація була розміщена на інтернет-сайті «Стрелаua.com» ...

Стаття, за твердженням позивача, містить недостовірну інформацію щодо нього, в якій стверджується про порушення позивачем норм чинного законодавства, порушення принципів моралі, неетичну  поведінку в суспільному та політичному житті. Вказана недостовірна інформація порушує права на повагу до гідності, честі та ділової репутації.

На думку позивача, фактично, Гут В.І., публічно розповсюдив брехню, що викликало суспільний резонанс, а зважаючи на коментарі до цієї статті, громадськість сприйняла все як правду.

Позивач не заперечує, що в нього було бажання, як у кожної нормальної людини, очолити представницький орган громади. Але, жодних, як зазначено в статті «підкилимних перемовин» позивач ні з ким не вів. На думку позивача, фактично, Гут В.І. без жодних на те підстав, звинуватив його у тиску на депутатів та їх підкуп. І на думку Гута В.І. саме тиск та підкуп став підставою того, що більшість депутатів проголосувало саме за позивача. Твердження відповідача про те, що позивач здійснював незаконний вплив на депутатів, є неправдивим.

Позивач стверджує, що будь-яким чином вмовити чи вмотивувати більшість депутатів – відомих в районі, самодостатніх осіб, в нього немає жодних засобів. Якщо б більшість проголосувала «проти» по питанню заробітної плати, то її б не збільшили. Після підвищення заробітна плата позивача стала дорівнювати середній по району. Як депутату районної ради, Гуту В.І. про це достовірно відомо, однак він умисно викривив прийняті рішення,стверджуючи що підвищення заробітної плати стало наслідком незаконних дій позивачів щодо депутатів.

Крім цього, на думку позивача у статті стверджується, що позивач застосував незаконний вплив на депутатів, і саме за наслідками цього було придбано «автомобіль з  кондиціонером», до того ж, автор статті пов’язав придбання автомобілю з тим,  що за наслідками придбання авто нібито було недофінансовано об’єкти соціальної сфери.

Також, Гут В.І. стверджує, що саме за наслідками реорганізації звільнилися працівники, що є недостовірною інформацією. Деякі працівники дійсно звільнилися, але за особистим бажанням, оскільки нормальна людина бажає отримувати за свою працю більше. Тому люди й пішли працювати в приватні підприємства, очікуючи отримати більшу заробітну плату. Але вони звільнилися не за результатом реорганізації, а отже дій позивача, як це намагається стверджувати відповідач Гут В.І.

Виходячи з наведеного та посилаючись на норми ст.ст. 277, 297, 299 ЦК України, позивач просив задовольнити позов та підтримав його у судовому засіданні.

Відповідач Гут В.І. надав суду письмові заперечення проти позову, обґрунтовані наступним.

Гут В.І. стверджує, що інформація, спростування котрої вимагає позивач, не може бути витлумачена як така, що містить фактичні дані. Жодного стверджувального речення, з якого  можна зробити висновок, що воно містить конкретні, фактичні дані, в наведеному позивачем тексті не міститься. Тому доводи позивача про те, що оприлюднена відповідачем інформація є не оціночними судженнями, а фактами – є лише його припущення.

З посиланням на рішення Європейського суду з прав людини відповідач зазначає, що межа допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи. Публічні особи неминуче відкриваються для прискіпливого висвітлення їх слів та вчинків і повинні це усвідомлювати.

Також, Гут В.І. підтвердив, що він є автором статті «Яка вона – нова влада в Новомиколаївському районі Запорізької області», яка була опублікована в газеті «Стріла» 28.01.2017. Але ніякого відношення до написання коментарів до цієї статті відповідач, за його словами, не має. Ця стаття не містить фактичних відомостей, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію позивача.

Виходячи з наведеного відповідач Гут В.І. не визнав позову в судовому засіданні та просив відмовити в його задоволенні…

Суд, розглянувши матеріали та з’ясувавши обставини цивільної справи, заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, та дослідивши наявні у справі докази  в їх сукупності,

встановив:

28.01.2017 у мережі Інтернет за адресою htttp://strelaua.com/vlast-zaporoshe/yaka-vona-nova-vlada-v-novomikolaivskomu-rayoni-zaporizkoyi-oblasti.html було розміщено статтю Гута В.І., депутата Новомиколаївської районної ради Запорізької області, голову постійної комісії з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності, етики та прав людини, під назвою «Яка вона – нова влада в Новомиколаївському районі Запорізької області?»…

Позивач під час розгляду справи визнав, що його дійсно було обрано головою Новомиколаївської районної ради, за що проголосувало 14 депутатів, що питання про підвищення його заробітної плати дійсно не було ухвалено з першого разу, але з причин неналежного обґрунтування необхідності підвищення, що рішенням ради було виділено кошти на придбання службового автомобіля, а також проведену реорганізацію, що за твердженням позивача була обумовлена необхідністю приведення назв посад працівників у відповідальність до вимог чинного законодавства.

Недостовірною інформацією позивач вважає звинувачення його у тиску на депутатів та їх підкупі, у незаконному впливі на депутатів, у недофінансуванні соціальних закладів внаслідок купівлі автомобіля, а також у масовому звільненні працівників через проведену реорганізацію.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення позову, суд виходить з наступного.

За правилами ст. 277 ЦК України: фізична особа, особисті немайнові права якої порушені внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації,має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації (ч.1); спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію (ч.4); спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена (ч.7).

За змістом ст.ст.297, 299 ЦК України, на які посилається позивач, кожен має право наповагу до його гідності та честі   (ч.1 ст.297), фізична особа має право на недоторканість своєї ділової репутації ( ч.1 ст.299).

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХІІ, ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Частиною другою цієї статі визначено, що оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій,сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень,надавши їм свою оцінку…

Згідно з частиною третьою статті 10 та частиною першою статті 60 ЦПК України кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. За приписами частин 2 та 4 ст. 60 ЦПК України, докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

З огляду на викладене, твердження позивача про те, що Гутом В.І. у статті висловлювання свідчать про незаконний вплив, тиск, підкуп позивачем депутатів  районної ради з метою прийняття ними відповідних рішень, мають бути підтвердженні належними та допустимими доказами, оскільки стаття 277 ЦК України на даний час не містить презумпції недостовірності негативної інформації щодо особи.

Частиною другою статті 59 ЦПК України визначено, що обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно з ч. 1 ст. 143 ЦПК України для з’ясування обставин, що мають значення до справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Так, відповідно до підпункту 2.1.2 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, передбачено можливість проведення семантико-текстуальної експертизи, якою вирішуються завдання із встановлення змісту понять, лексичного значення слів або словосполучень, використаних в тих або інших текстах, їх стилістичної забарвленості, смислового навантаження, характеру інформації, що міститься в текстах (чи може така інформація розглядатися як образлива, чи містить вона загрозу конкретній особі (особам) тощо), тобто вирішення питань мовленнєвого характеру, не пов’язаних із встановленням фактичних даних про автора.

Оскільки у статті Гута В.І. не міститься прямих вказівок на здійснення позивачем прямого впливу, тиску, підкупу у відношенні депутатів районної ради, питання про можливість тлумачення в цьому контексті вжитих у статті слів: «підкилимні перемовини»; «умовляння»; «задобрення»; «наполегливої роботи»; «продавили»; «проведена робота»; «вмовити» чи «вмотивувати» може бути вирішено виключно в ході проведення відповідної експертизи цієї статті.

Проте, позивач не заявив клопотання про проведення семантико-текстуальної експертизи статті  «Яка вона – нова влада в Новомиколаївському районі Запорізької області?», обмежившись лише власним тлумаченням вжитих автором статті слів, словосполучень, фраз , що судом визнається необгрунтованим припущенням.

У статті Гута В.І. прямо не стверджується, як зазначає позивач, про те, що внаслідок придбання районною радою автомобіля було недофінансовано об’єкти соціальної сфери, а зазначається про «список депутатів, які проголосували за те, щоб забрати гроші в лікарнях, школах, дитячих садочках, закладах культури». Відповідач Гут В.І. у судовому засіданні пояснив, що у даному твердженні йдеться про те, що гроші, виділені на придбання автомобіля, могли бути спрямовані на лікарні,  школи тощо. При цьому, і позивач в ході справи не виключив такої теоретичної можливості спрямування цих коштів, за умови прийняття районною радою відповідного рішення. Питання про те, яке саме значення  має даний фрагмент статті, також може бути достовірно вирішено виключно в рамках проведення відповідної експертизи.

Так само, припущенням суд визнає і твердження позивача про те, що працівники районної ради звільнилися з роботи не в наслідок реорганізації, а у зв’язку з бажанням отримувати більшу заробітну плату на іншій роботі, оскільки мотиви звільнення з посади працівника можуть бути достовірно відомі лише йому самому. Водночас, клопотань про допити в якості свідків будь-кого з числа звільнених працівників районної ради,  під час розгляду справи  заявлено не було. Отже, не може бути визнано недостовірною інформацією таке ж припущення щодо мотивів звільнення працівників, зроблене Гутом В.І. у його статті.

Таким чином, недоведеність обставин, на які посилалася позивач в обґрунтування позову, є підставою для відмови у його задоволенні в частині вимог про визнання недостовірною інформації, викладеної у статті Гута В.І.

Як наслідок не підлягають задоволенню позовні вимого про зобов’язання відповідача ТОВ «РИО, ЛТД» видалити статтю з сайту, який йому належить. При цьому, суд зазначає, що зміст коментарів, залишених невстановленими особами до цієї статті, судом не береться до уваги під час розгляду судової справи у зв’язку з тим, що у позовній заяві не міститься обґрунтування необхідності спростування будь-якої інформації саме у коментарях до статті з метою захисту гідності, честі, ділової репутації позивача.

Щодо позивної вимоги про зобов’язання Гута В.І. вибачитися перед позивачем публічно на черговій сесії Новомиколаївської районної ради Запорізької області та в засобах масової інформації шляхом публікації відповідного оголошення за свій рахунок в газеті «Наше життя», яка також безпосередньо пов’язана з вимогою про визнання недостовірної інформації у вищезазначеній статті, слід визначити, що суд в будь-якому разі не вправі зобов’язувати відповідача вибачатися перед позивачем у тій чи іншій формі, оскільки примусове вибачення як спосіб судового захисту гідності, честі чи ділової репутації за поширення недостовірної інформації не передбачено у статтях 16,277 ЦК України.

З огляду на викладене, суд визнає позов необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню в повному обсязі.

Документально підтвердженні судові витрати, понесені відповідачами, у справі відсутні.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.ст.  88 ,208 ,209 – 215, 218, 223, 294, 296 ЦПК України, суд

вирішив :

1.    В задоволенні позову Павленка Юрія Павловича до Гута Віктора Івановича та товариства з обмеженою відповідальністю «РИО, ЛТД» про захист честі, достоїнства, ділової репутації та спростування недостовірної інформації – відмовити повністю.

Суддя

Секретар суду

23.05.2017»

Павленко Ю.П. подав апеляційну скаргу на це рішення суду.   

Кожна порядна  та розумна людина має свою честь, гідність та ділову репутацію, яка заробляється серед людей  роками. І дуже погано, коли в деяких людей ці загальнолюдські цінності повністю відсутні.

БО ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ ТА ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ У ЛЮДИНИ: ВОНИ АБО Є ( І ЦЕ НАЗАВЖДИ) АБО ЇХ НЕМАЄ (І ЦЕ, НАЖАЛЬ, ТАКОЖ НАЗАВЖДИ).

З повагою до всіх читачів

Віктор Гут, депутат Новомиколаївської районної ради Запорізької області, голова постійної комісії з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності, етики та прав людини.

Комментарии   

-1 #469 кум, сват, брат 21.12.2017 10:15
та наш мер не тільки собі краде а й нас братів ,сватів незабуває, а гімна вам а не ялинку,він обідився, пишите про шамайду всяку гидоту, ото ніякої вам йолки
+1 #468 селяни 21.12.2017 10:07
Ох, і ялинка у нас в Новомиколаївці в цьому році ,гарна ж ,мабуть Шамайда, що всі гроші вже вигріб,на ялинку невистачило. А ту, що втому році мабуть теж ,додому загріб, тільки цікаво на зло Павленку ,чи Новомиколаївцям,бо вже мабуть відчуває себе царьом ;-) вся Новомиколаївка, а на людей начхати в своїх забаганках- цяцянках.
0 #467 ladyUkraine 02.11.2017 19:55
Дорогі мох жителі Новомиколаївського району, я дуже Вас прошу,будьте соціально активними, не продавайте свої голоси за гречку, чи то молоко. Думайте і завжди аналізуйте те,що говорить Вам ВАША Влада. Піддавайте сумніву кожне слово, запитуйте, вимагайте звітів. Це Ваше маленьке містечко, життя якого повністю залежить від Вас. Керівники це люди,яких кожен з Вас найняв на роботу. і ми як роботодавці мусимо знати,як ефективно працює наш найманий працівник і представник нашої волі. я благаю Вас , не відмахуйтесь від моїх слів. Вам не має бути байдуже. Це наша країна, і те що ми пустили до влади не господарів а ледарів, це наша провина. не піддавайтеся на підкупи,майте голову на плечах і Бога в серці. Заради себе,заради своїх батьків і заради наших малесеньких діточок.
+7 #466 месна 22.09.2017 05:39
ну от і почалося нове протистояння Шамайда проти Павленка ,чи Павленко прти Шамайди. а до нас листівки недійшли просимо повтору.
-11 #465 вася 01.09.2017 22:32
боже людоньки мені шкода Пеньковську лише за те що вона живе Новомиколаївці і все..... достатньо дівчині кістки мити..... займітся собой говорять і до чужих не доберетесь- так говорять
+34 #464 месний жигало 18.07.2017 10:25
А шо правда,шо Пеньковську знімають 27 липня і ставлять в першу школу читать інформатику, бідні діти ,вона ж тупа .вже в яшниківській школі математику начитала.
-25 #463 ПЕНЬковская 15.07.2017 07:31
ХА-ХА-ХА, я й не таке творю, і нічого.В нас можна творити що завгодно, маючи спину.
+24 #462 гайчуряне 15.07.2017 07:24
Сложилась "дивная ситуация" в гайчурской больнице . Медсестричка Снежанка колола нашим деткам ,как оказалось, воду вместо вакцины. Обошлось слава Богу. А если бы дети поплатились здоровьем??? Кто будет нести ответственность за ее действия??? Ее Голуб по тихому уволил и все. А ведь и он как руководитель, тоже должен быть наказан, допустил же такое. Вот тебе и "задачка" первый зам, вникни в сложившуюся ситуацию, т.к. леди Ч не до этого.
-14 #461 Lady Ukraine 14.07.2017 10:57
А не треба боятися втратити роботу. Держслужбовці не царі і не Боги! Це прості люди,яким народ дав право представляти наші інтереси перед державою. Це вони нас боятися повинні а не навпаки. Бо їх робота прямо пропорційно залежить від того, чи влаштовує нас їх діяльність чи ні! Якщо не впоралися з зобов'язаннями, то геть! Бо забули вже той час як в сміттєві баки засовували! Можливо не гуманно проте ефективно!
+2 #460 низы 14.07.2017 10:54
Цитирую кум, брат, сват:
перший зам пішов в "низи", ходить по орг-ям, розпитує простих людей чому так багато невдоволення владою.Правильно розпочав. Уважуха. Але, заме, врахуй, що прості робітники тобі багато не розкажуть, боячись втратити роботу, керівники теж- з тої ж причини.Тож шукай інші способи поспілкуватись з народом.

А предлагаем первому заму общаться на страницах "стрелы" с народом.Он ведь и коментарии и ролики читает и смотрит от корки до корки. Есть "первая леди", отчего же не быть "первому заму"?
+18 #459 кум, брат, сват 14.07.2017 09:56
перший зам пішов в "низи", ходить по орг-ям, розпитує простих людей чому так багато невдоволення владою.Правильно розпочав. Уважуха. Але, заме, врахуй, що прості робітники тобі багато не розкажуть, боячись втратити роботу, керівники теж- з тої ж причини.Тож шукай інші способи поспілкуватись з народом.
+11 #458 серька 14.07.2017 09:35
Цитирую патріот:
Цитирую Аудиторія:
Цитирую Люди:
Так видно людоньки Чалий, Журналіст, Фомін добре взяли за жопу нашу владу, що вони репетують аж розриваються та бідні незнають що вже придумати погидкійше. :lol: :lol: А перед журналістом взагалі обсираються і дар мови пропадає. Бачили відео останнє :lol: :lol:


(Шановна) :-x влада не старайтеся так уже бо порозріває від злості. А хлопці молодці хоч вони вам пі..ей надають морально, а може добьються що вас під три чьорти виженуть з району. Судячі по 2 кримінальним провадженням проти нашої (вельмишановної) голови, все це не загорами :lol:

Шо за кримінальні провадження? З яких питань?

З земельних питань, з них рідненьких.
+12 #457 патріот 14.07.2017 09:26
Цитирую Аудиторія:
Цитирую Люди:
Так видно людоньки Чалий, Журналіст, Фомін добре взяли за жопу нашу владу, що вони репетують аж розриваються та бідні незнають що вже придумати погидкійше. :lol: :lol: А перед журналістом взагалі обсираються і дар мови пропадає. Бачили відео останнє :lol: :lol:


(Шановна) :-x влада не старайтеся так уже бо порозріває від злості. А хлопці молодці хоч вони вам пі..ей надають морально, а може добьються що вас під три чьорти виженуть з району. Судячі по 2 кримінальним провадженням проти нашої (вельмишановної) голови, все це не загорами :lol:

Шо за кримінальні провадження? З яких питань?
-6 #456 Свята Мадонна 14.07.2017 07:49
Всё возможно и доказать тоже. Вопрос в другом, захотят ли этому делу давать ход дальше? Ведь все отлично понимают что никто из провайдеров не станет официально разглашать информацию о персональных данных.
Невозможно для всех быть хорошими. Какая разница у кого какая ориентация и кто с кем спит? Дай Бог им здоровья. Всё :P
+3 #455 Lady Ukraine 14.07.2017 06:22
Особисто я, не боюсь оприлюднення . Але шановні, це грубе порушення ст. 182 Кримінального кодексу України "Порушення недоторканності приватного життя", яка передбачає відповідальність за: незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації. То ж це не нам "сміливим борцям за справедливість" треба боятися. Так я згодна,що коли починають піднімати тему, хто? з ким? де і як?, це не припустимо. Але головна ж проблема району не в зайвих кілограмах і сексуальному розбещенні. А в тому,що Вас не поважають і ганебно відносяться. Люди,майте Бога в серці . Майте повару один до одного. Керівництву потрібно багато працювати над собою, щоб завоювати авторитет у населення,сумлінно працювати,поважати себе і колег. Якщо цього не має. Заяву за власним бажанням і до побачення.
+6 #454 хома 14.07.2017 05:00
Цитирую патріот:
Цитирую Нормальный человек:
Хочу сообщить всем сплетникам и другим любителям писать всякие гадости под чужими никами, что ваши настоящие имена уже установлены. Теперь, если вы такие смелые борцы за справедливость, посмотрим хватит ли у вас смелости (или дурости)писать гадости и дальше.

И каким же образом установили наши имена? В Украине гаджеты пока не именные

та да,плюс до цього їхні "айтішники" мабуть не знають, що є гарненька програмка VPN.
+13 #453 патріот 13.07.2017 18:07
Цитирую Нормальный человек:
Хочу сообщить всем сплетникам и другим любителям писать всякие гадости под чужими никами, что ваши настоящие имена уже установлены. Теперь, если вы такие смелые борцы за справедливость, посмотрим хватит ли у вас смелости (или дурости)писать гадости и дальше.

И каким же образом установили наши имена? В Украине гаджеты пока не именные
+8 #452 Нормальный человек 13.07.2017 07:44
Хочу сообщить всем сплетникам и другим любителям писать всякие гадости под чужими никами, что ваши настоящие имена уже установлены. Теперь, если вы такие смелые борцы за справедливость, посмотрим хватит ли у вас смелости (или дурости)писать гадости и дальше.
+12 #451 патріот 12.07.2017 19:43
Цитирую ля-ля тополя:
Цитирую небайдужий:
Наша "леді Ч" на моря поїхала разом з оленем?У вас устаревшая информация. Они уже вернулись, ждите "жары".

Что-то они быстро.Наверное море из берегов выходит, когда наша Мать всея... в море заходит??? Или считают сколько бабла уплывает пока они на отдыхе. Как такое пережить? Нужно срочно ехать домой.
+30 #450 канзаводчане 12.07.2017 19:34
Постійно обговорюється бездіяльність Чмельової та Павленка, але конзаводчанам цікаво - чим в загалі займається в райраді Пєтя Дубовик? Коли не побачиш о 10 годині Пєтя вже дома, та доволі часто на службових жигулях, або в доміно грають з Руденком. Він що, отримує кошти не з того ж котла, що і Півленко.
Кажуть, що на нарадах постійно ляпає щось не в тему. Та він свій мозок пропив вже давно. Для тих,хто не знає - в конзаводі його вже давно не поважають. Саме завдяки Дубовику конзаводчане залишились без землі. На виборах він набрав однакову кількість голосів з нашим комуністом Сашою Міхеєнко. Та не повинен був взагалі пройти в депутати, та підсобив друг Сашко Шевельов, який уступив своє місце. Як потрапив на посаду зама знаєте зі статті Гута.
Дивишся на нахабство нашого районного керівництва і розумієш, що дійсно у них немає ні честі, ні гідності, ні совісті. Головне набити власні кармани.
Сьогодні в конзаводі розуміють, що Пєтя консультує нове керівництво з приводу того, як "керувати" та як обікрасти господарство та залишити людей без землі. Всі давно помітили в діях нового керівника методи керівництва Дубовика. Злигалися ще на Одеському іподрому, де нинішній керівник керував до конезаводу.
Тому прохання, зверніть увагу не тільки на Павленка, а ще й на діяльність, а точніше бездіяльність його зама.
+6 #449 ля-ля тополя 12.07.2017 04:35
Цитирую небайдужий:
Наша "леді Ч" на моря поїхала разом з оленем?У вас устаревшая информация. Они уже вернулись, ждите "жары".
+11 #448 небайдужий 11.07.2017 19:27
Наша "леді Ч" на моря поїхала разом з оленем?
+15 #447 Проня 11.07.2017 13:02
Та хоть світ за очі. Аби тільки подалі від району .
+11 #446 Номер 1 11.07.2017 12:50
Так а Ч куда если этого мента поставят на её место?
+8 #445 ля-ля тополя 11.07.2017 12:29
Цитирую небайдужий:
Говорят, что Ч. поставили нового зама из Запорожья который сменит ее на этом посту. Кто-то в курсе?

Уже вся николаевка гудит, что Брыль хочет этого мента на место Ч.
+16 #444 Lady Ukraine 11.07.2017 08:21
Особисто я, пишаюся тим,що є в Новомиколаївському районі такі люди як Ігорь Ільків,яким не байдуже що робиться і хто керує. Шкода тих людей,які заради мізерної зарплатні, змушені мовчати. На рахунок того,що "айтішники" займаються взломом наших акаунтів можу сказати так: по-перше це порушення захисту наших персональних данних і за такі дії є кримінальна відповідальність, по-друге я можу відповісти за кожне сказане чи написане мною слово. по-третє , зараз не рядянський союз і люди не зомбовані " жовтенянами-комуністами" ми бачимо як живуть інші,ми бачимо як виглядає влада в європейських країнах, ми гідні достойного життя.
+19 #443 УГУ 10.07.2017 10:40
Бывший мент он. Ходит по организациям, порядки проверяет. (убрано- не убрано). Так что техперсонал- будьте готовы к проверкам.
+18 #442 небайдужий 09.07.2017 17:12
Говорят, что Ч. поставили нового зама из Запорожья который сменит ее на этом посту. Кто-то в курсе?
+20 #441 Бриль 09.07.2017 12:41
Цитирую путя:
всі вживають на робочому місці і навіть я , зробили з неї алкашку якусь.що вона не людина? не в те місце ілько пішов снімать з других організацій вилазять просто.......а не сняли дівчину яка випила шампанського і ауоткрили приступление века

Я так розумію, що це не повинно бути в дитячому садочку. В будь-якій організації це нормально,але не там де дітки...
-20 #440 путя 09.07.2017 11:21
всі вживають на робочому місці і навіть я , зробили з неї алкашку якусь.що вона не людина? не в те місце ілько пішов снімать з других організацій вилазять просто.......а не сняли дівчину яка випила шампанського і открили приступление века
+8 #439 Не пьют 08.07.2017 05:23
Кто пил на рабочем месте?
+9 #438 Бриль 08.07.2017 04:58
Тогда всем ГосСтруктурамм можно бухануть на месте и за это ничего не будет.... Браво Ч. И браво П. т П.

You have no rights to post comments